Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i  są oryginalne w tym znaczeniu, że pochodzą od producentów, którzy są wskazani w opisach towarów zamieszczonych na stronie www.bezhalogenowe.pl

  2. Jeżeli towar jest objęty gwarancją jakości producenta, Sklep informuje o warunkach gwarancji w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami gwarancji przed złożeniem zamówienia. 

  3. Sklep nie udziela na sprzedawany asortyment dodatkowej gwarancji. 

  4. Klient może złożyć reklamację niezgodności opisu towaru z jego właściwościami przedstawionymi na stronie http://www.bezhalogenowe.pl albo reklamację dotyczącą niewykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w niniejszym regulaminie. Reklamacje można wysyłać na adres: kontakt@bezhalogenowe.pl

  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 roboczych. Po ich rozpoznaniu przedstawiane jest Klientowi stanowisko Sklepu w przedmiocie reklamacji.