Polityka prywatności i dane osobowe

1.         Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na założenie Konta Klienta i zapisanie danych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep może weryfikować dane Klienta w publicznych rejestrach i modyfikować je zgodnie z danymi z tych rejestrów w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentów, w tym faktur wystawianych przez Sklep. 

2.  Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych..

3.  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. W przypadku złożenia przez klienta wniosku o zaprzestanie wykorzystywania danych ponowne złożenie zamówienia przez Klienta wymaga ponownego założenia Konta Klienta. 

4.  Składając zamówienie Klient zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Sklep w celach administracyjnych służących realizacji zamówienia oraz rachunkowych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

5.  Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.