Bezhalogenowe, czyli jakie?

Halogeny są pięcioma niemetalowymi pierwiastkami znajdującymi się w grupie siódmej układu okresowego pierwiastków. Określenie "atom fluorowca" oznacza "substancję tworzącą sól", a związki zawierające chlorowce nazywa się "solami".

Halogeny to:

  • fluor
  • chlor
  • brom
  • jod
  • astat

Zasadniczo, ponieważ określenie to oznacza "bezhalogenowy", materiał produktu nie zawiera żadnych związków pochodzących z tych pierwiastków. Wiele osób w przemyśle elektrycznym i elektronicznym podałoby definicję "bezhalogenowy" podobną do tej, którą organizacja IPC (znana jako Association Connecting Electronics Industries) podała w ostatnim dokumencie:

"Produkty elektryczne i elektroniczne mogą być uważane za "bezhalogenowe", jeśli są montowane bez celowego wykorzystania tych elementów w surowcach i elementy te nie są celowo obecne w produkcie końcowym."

Ta definicja nie eliminuje możliwości obecności niektórych niezamierzonych związków chlorowcowanych w postaci zanieczyszczeń materiałowych lub produktów ubocznych procesu produkcyjnego. Metody testowe zazwyczaj pozwalają na obecność niewielkich śladowych ilości fluorowca.

W przemyśle elektrycznym i elektronicznym istnieje zamieszanie z terminologią "bezhalogenową", ponieważ termin ten jest często związany z dyrektywami środowiskowymi i inicjatywami ekologicznymi kierowanymi przez producenta. Samo "bezhalogenowe" nie wskazuje, że produkt zwiększa bezpieczeństwo, zdrowie lub jest korzystniejszy dla środowiska w konkretnym zastosowaniu. Zrównywanie bezpośrednio tych dwóch terminów jest błędnym przekonaniem, które doprowadziło wielu w branży do uznania "bezhalogenowego" po prostu za marketing.

Kiedy bezhalogenowy materiał jest wymagany dla produktów do układania i organizacji przewodów, należy zwrócić uwagę, aby wszystkie atrybuty produktu nadawały się do użycia w konkretnym zastosowaniu.

Określenia, które oznaczają, że produkt jest „bezhalogenowy":

  • Wolne od halogenu (Halogen Free)
  • Zero Halogen (Zero Halogen)
  • Brak halogenów (No Halogen)
  • 0H
  • ZH
Opublikowany w: Halogen Free, Halogen Free
Blog navigation